Јавне набавке

Јавна набавка: Putnicko teresko vozilo Pik-ap br. JN1.1.18

Документа:

Конкурсна 2018 – Пик-ап


Јавна набавка : Камион путар, рб 1.1.19

Документа:

Конкурсна 2018 – Путар


Јавна набавка : Саобраћајна сигнализација, рб 1.1.6

Документа:

Конкурсна документација

Конкурсна документација – измена

Измена Конкурсне документације

Одлука о додели уговора – Знаци

Обавештење о закљученом уговору


Јавна набавка : Закуп машина – Партија 2 – Поновљени поступак, рб 1.2.4

Документа:

Конкурсна документација – Партија 2

Позив за подношење понуда – Закуп машина – Партија 2

Одлука о додели уговора – Закуп машина – Партија 2

Обавештење о закљученом уговору


Јавна набавка : Одржавање возила и механизације: 1.2.3

Документа:

Конкурсна документација

Одлука о додели уговора – одрж. возила

Обавештење о закљученом уговору


Јавна набавка : Ауто гуме рб: 1.1.11

Документа:

Конкурсна документација

Одлука о додели уговора – Ауто гуме

Обавештење закљученом уговору


Јавна набавка : Грађевински материјал рб: 1.1.1

Документа:

Конкурсна документација – Грађ. Мат.

Одлука о додели уговора – Грађ. Мат.

Обавештење о закљученом уговору

Oдлука о измени уговора – Партија 1


Јавна набавка : Контрола исправности воде рб: 1.2.5

Документа:

Конкурсна документација

Обавештење о закљученом уговору


Јавна набавка добра : Набавка машина – мини багер

Документа:

Kонкурсна документација – Мини багер

Одлука о додели уговора – Мини Багер

Обавештење о закљученом уговору


Јавна набавка добра : Водоводни и канализациони материјал 1.1.4

Документа:

Водоводни и канализациони материјал 1.1.4 – конкурсна документација

Измена конкурсне документације

Одлука о додели уговора VM

Обавештење о закљученом уговору – ВиК материјал


Јавна набавка добра : ХТЗ ОПРЕМА, Редни број јавне набавке 1.1.8

Документа:

Конкурсна документација

Питања и одговори

Измењена конкурсна документација

Одлука о обустави партије

Одлука о додели уговора – ХТЗ

HTZ Oprema – Partija 1- Ponovljeni postupak – Konkursna dokumentacija

Обавештење о закљученом уговору – П2

Одлука о додели уговора – ХТЗ – Партија 1

Обавештење о закљученом уговору – ХТЗ – Партија 1


Јавна набавка добра : Одржавање вертикалне сигнализације – семафори 1.2.1

Документа:

Конкурсна документација

Одлука о додели уговора Семафори

Обавештење о закљученом уговору


Јавна набавка добра : Одржавање хоризонталне сигнализације 1.2.2

Документа:

Конкурсна документација

Одлука о додели уговора ХС

Обавештење о закљученом уговору


Јавна набавка добра : Набавка машина 1.1.4

Документа:

Конкурсна документација

Позив за подношење понуда – Закуп машина

Одлука о додели уговора – Закуп машина

Обавештење о закљученом уговору


Јавна набавка добра : Материјал за одржавање путева 1.1.2

Документа:

Конкурсна документација

Позив за подношење понуда – Материјал

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору


Јавна набавка добра : Набавка електричне енергије

Документа:

Конкурсна документација

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору


Јавна набавка добра :  Испитивања и израда елабората

Документа:

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Допуна конкурсне документације

Обавештење о закљученом уговору


Јавна набавка добра :  Електро материјал за јавну расвету

Документа:

Конкурсна документација -Електро материјал за јавну расвету

Обавештење о продужењу рока

Обавештење

Измењена Конкурсна документација -Електро материјал за јавну расвету

Одлука о додели уговора

Oбавештење о закљученом уговору


Јавна набавка добра :  Kancelarijski materijal

Документа:

Конкурсна документација-Канцеларијски материјал-1

Измењена конкурсна документација-Канцеларијски материјал

Одлука

Обавештење о закљученом уговору


Јавна набавка добра :  Gorivo – ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК 1.1.9

Документа:

Позив за прикупљање понуда – ГОРИВО

Конкурсна документација-Гориво

Измењена конкурсна документација-Гориво

Измењена конкурсна документација-Гориво -2

Питања и одговори за јавну набавку 1.1.9. – Гориво

Питања и одговори 2 за јавну набавку 1.1.9.-Гориво

Обавештење о продужењу рока за подношење понуда-Гориво

Измењена конкурсна документација-Гориво

Измењена конкурсна документација 2-Гориво

Обавештење о продужењу рока за подношење понуда 2 -Гориво

Измењена конкурсна документација 3-Гориво

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору пдф

ДРУГА ОДЛУКА – о измени уговора (13.11.2018)


Јавна набавка :  Водоводни и канализациони материјал 17.1.2018.

Документа:

Конкурсна документација – Водоводни и канализациони материјал

Измењена конкурсна документација – Водоводни и канализациони материјал-1

Питања и одговори 1-Водоводни и канализациони материјал

Питања и одговори 2-Водоводни и канализациони материјал

Обавештење о продужењу рока-Водоводни и канализациони материјал

Одлука о додели угоора -Водоводни и канализациони материјал

Обавештење о закљученом уговору-Водоводни и канализациони материјал- 17.1.2018.


Јавна набавка : Комбинована машина

Документа:

Позив за прикупљање понуда – Комбинована машина

Конкурсна документација – Комбинована машина

Питања и одговори за ј.н. 1.1.13 – Комбинована машина

Питања и одговори – Комбинована машина 12.12.2017.

Измењена Конкурсна документација- Комбинована машина 14.12.2017.

Питања и одговори 1.1.13.-Комбинована машина

Одлука о додели уговора-Набавка комбиноване машине

Обавештење о закљученом уговору- Комбинована машина


Јавна набавка : Трактор са тарупом и раоником за снег

Документа:

Конкурсна документација-Трактор са тарупом и раоником за снег

Позив за подношење понуда – Трактор са тарупом и раоником за снег

Oбавештење о продужењу рока – Трактор са тарупом и раоником

Измењена конкурсна документација – Трактор са тарупом и раоником за снег 5.12.2017.

Одлука о додели уговора- ТРАКТОР

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ-ТРАКТОР СА ТАРУПОМ И РАОНИКОМ ЗА СНЕГ.docx


Јавна набавка : СМАТЕРИЈАЛ ОД ГВОЖЂА И ЧЕЛИКА

Документа:

Конкурсна-Mатеријал од гвожђа и челика

Одлука о додели уговора-Материјал од гвожђа и челика – 20.11.2017

Обавештење о закљученом уговору -Материјал од гвожђа и челика 30.11.2017


Јавни позив: Издавање пословног простора

Poziv za prikupljanje ponuda javnim nadmetanjem


Јавна набавка : Саобраћајна сигнализација 26.09.2017.

Документа:

Конкурсна документација – Саобраћајна сигнализација[6932]

Измењена конкурсна документација – Саобраћајна сигнализација

ОБАВЕШТЕЊЕ О ПРОДУЖЕЊУ РОКА ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА-САОБРАЋАЈНА СИГНАЛИЗАЦИЈА

Питање-Саобраћајна сигнализација

Одговор на питања – Саобраћајна сигнализација

Одлука о додели уговора[7010] – 11.10.2017.


Јавна набавка : ХТЗ Опрема

Документа:

Конкурсна документација-ХТЗ ОПРЕМА

Измењена конкурсна документација-ХТЗ ОПРЕМА

Измењена конкурсна документација-ХТЗ ОПРЕМА2

Измењена конкурсна документација-ХТЗ ОПРЕМА3

PITANJE-HTZ OPREMA

Одговор на питање 1-ХТЗ ОПРЕМА

Обавештење о продужењу рока-ХТЗ ОПРЕМА

Питање 2-ХТЗ ОПРЕМА

Одговор на питање 2-ХТЗ ОПРЕМА

Питање 3-ХТЗ ОПРЕМА

Одговор на питање 3-ХТЗ ОПРЕМА

Обавештење 3 о продужењу рока за подношење понуда – ХТЗ ОПРЕМА

Одлука о додели уговора -ХТЗ ОПРЕМА

Обавештењењ о закљученом уговору -ХТЗ ОПРЕМА


Јавна набавка : Контрола исправности воде

Odluka o dodeli ugovora-Kontrola ispravnosti vode 27.6.2017.

Odluka o dodeli ugovora 2-Kontrola ispravnosti vode 27.6.2017.

Обавештење о закљученом уговору-Контрола исправности воде


Јавна набавка : Грађевински материјал

Документа:

Конкурсна документација – Грађевински материјал

Питање – Грађевински материјал[5754]

Одговор – Грађевински материјал[5755]


Јавна набавка : Одржавање вертикалне сигнализације – семафора

Документа:

Обавештење о закљученом уговору-Одржавање вертикалне сигнализације

Одлука о додели уговора-Одржавање вертикалне сигнализације(поновљени поступак)


Јавна набавка : Ауто гуме

Документа:

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА-Ауто гуме

Обавештење о закљученом уговору – Ауто гуме


Јавна набавка : Одржавање возила и механизације
Документа:

Обавештење о закљученом уговору

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА-Одржавање возила и механизације


Јавна набавка : Одржавање хоризонталне сигнализације
Документа:

Одлука – 26.4.2017.

Обавештење о закљученом уговору


Јавна набавка : Набавка електричне енергије
Документа:

Одлука о додели уговора – Електрична енергија – 7.4.2017

Обавештење – 16.5.2017


3.04.2017. godine

Јавна набавка : Електро материјал за јавну расвету
Документа:

Конкурсна документација

Питања и одговори 6.4.2017. године

Одлука о додели уговора – 10.04.2017. године


22.03.2017. godine

Јавна набавка : Материјал за одржавање путева
Документа:

Конкурсна документација – отворени поступак – одржавање путева

Одлука о додели уговора – Материјал за одржавање путева – 26.4.2017.

Обавештење о закљученом уговору-Материјал за одржавање путева


21.3.2017. godine

Јавна набавка : Zakup građevinskih mašina

Документа:

Конкурсна документација – отворени поступак

Питања и одговори 4.04.2017. godine

Одлука о додели уговора – 26.04.2017.

Обавештење о закљученом уговору-Закуп машина 27.6.2017.


10.3.2017. godine

Јавна набавка : Гориво

Документа:

Конкурсна документација – отворени поступак

Питања и одговори -22.03.2017.

Одговор 1 – 24.03.2017.

Одлука о додели Уговора[4816]G – 7.4.2017

Обавештење_гориво – 16.5.2017.


07.03.2017. године

ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ
УСЛУГЕ – ШТАМПАЊЕ ПЛАКАТА ЗА БИЛБОРДЕ

Документа:

Конкурсна документација

Одлука – Штампање плаката за билборде (14.03.2017.)

Обавештење о закљученом уговору – 4.4.2017. године


12.9.2016. године

Оглас за издавање пословног простора јавним прикупљањем понуда

Оглас за закуп пословног простора


17.5.2016. godine

Јавна набавка : Контрола исправности воде

Документа:

Конкурсна документација

30.5.2016. godine

Одлука о додели уговора

9.6.2016. godine

Обавештење о закључивању уговора


22.3.2016. godine

Јавна набавка : Гориво

Документа:

Конкурсна документација – Гориво

Позив за подношење понуда

13.4.2016. godine

Odgovor na pitanja.compressed

22.4.2016. godine

Odluka – Gorivo

12.5.2016. године

Obaveštenje – Gorivo


21.3.2016. godine

Јавна набавка : Набавка електричне енергије

Документа:

Конкурсна документација ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА

31.3.2016. godine

Odluka o dodeli ugovora – Električna energija


18.3.2016. godine

Јавна набавка : Садни материјал

Документа:

Садни материјал конкурсна документација

29.3.2016. godine

Odluka o dodeli Ugovora – Sadni materijal

7.4.2016. године

Obavestenje


3.3.2016. godine

Јавна набавка : Zakup građevinskih mašina

Документа:

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору


12.02.2016. godine

Јавна набавка : Материјал за одржавање путева
Документа:

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација – отворени поступак

15.3.2016. godine

Одлука – Материјал за одржавање путева

16.3.2016. godine

Измена и допуна одлуке за одржавање путева

8.3.2016. godine

Питања и одговори – одржавање путева

9.3.2016. godine

Питања и одговори-09.03.

1.4.2016. godine

Obavestenje o zakljucenom ugovoru


27.1.2016.

Јавна набавка : Закуп грађевинских машина

Документа: Конкурсна документацијаПозив за подношење понуда