Контакт

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ РАВНО 2014 ЋУПРИЈА

ГРОБЉАНСКА ББ, 35230 Ћуприја

тел: 035 8471-146
035/815-00-78
info@ravno2014.cuprija.rs


Матични број: 21025372
Порески број: 108569318
Текући рачуни:
170-30021306000-14 Уникредит Банк Србија А.Д.Београд
355-3200348288-35 Војвођанска банка А.Д.Нови Сад