Историјат

Јавно комунално предузеће „Равно 2014“, основано је од стране Скупштине Општине Ћуприја, доношењем Оснивачког акта јавног комуналног преудзећа „Равно 2014“, бр. 06-43-16-1/2014-02 од 09. 04. 2014. године. Предузеће је формирано спајањем јавног преудзећа „Водовод и канализација“, Ћуприја и комуналног јавног предузећа „Услуга“, Ћуприја. Након статусне промене спајања и преношењем права, имовине и обавеза на јавно комунално предузеће „Равно 2014“, јавно предузеће „Водовод и канализација“ и комунално јавно предузеће „Услуга“, престају да постоје, односно, бришу се из регистра привредних субјеката.