Контакт

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ РАВНО 2014 ЋУПРИЈА

ГРОБЉАНСКА ББ, 35230 Ћуприја

тел: 035 8471-146
035/815-00-78
info@ravno2014.cuprija.rs


Матични број: 21025372
Порески број: 108569318
Текући рачуни:
170-30021306000-14 Уникредит Банк Србија А.Д.Београд
355-3200348288-35 Војвођанска банка А.Д.Нови Сад

Kontakt telefoni:

0358150078 – Централа

0358150393 – Одржавање водоводне и канализационе мреже

0358471146 – Пријава стања водомера и рекламације

0358470195 – Зелена пијаца

0358150458 – Градско гробље

0358150449 – Паркинг сервис

0358150398 – Финансије и рачуноводство