Јавне набавке

Јавна набавка: ХТЗ опрема ЈН р/б. 1.2.3

Документа:

Конкурсна документација –

Позив за подношење понуда –

Одлука о додели уговора –

Обавештење о закљученом уговору


Јавна набавка: Одржавање возила и механизације ЈН р/б. 1.2.3

Документа:

Конкурсна документација

Позив за подношење понуда

Одлука о додели уговора –

Обавештење о закљученом уговору


Јавна набавка: Материјал за градњу ЈН р/б. 1.1.1

Документа:

Конкурсна документација – Материјал за градњу

Позив за подношење понуда –

Одлука о додели уговора –

Обавештење о закљученом уговору


Јавна набавка: Ауто гуме ЈН р/б. 1.1.10

Документа:

Конкурсна документација –

Позив за подношење понуда

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору


Јавна набавка: Контрола исправности воде ЈН р/б. 1.2.5

Документа:

Конкурсна документација –

Позив за подношење понуда

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору


Јавна набавка: Одржавање хоризонталне сигнализације ЈН р/б. 1.2.2

Документа:

Конкурсна документација –

Позив за подношење понуда

Одлука о додели уговора –

Обавештење о закљученом уговору


Јавна набавка: Одржавање вертикалне сигнализације (семафори) ЈН р/б. 1.2.1

Документа:

Конкурсна документација –

Позив за подношење понуда –

Измена и допуна конкурсне документације – Семафори

Одлука о додели уговора – Семафори

Обавештење о закљученом уговору


Јавна набавка: Материјал за одрзавање путева, Партија 3 – Асфалт и емулзија ЈН р/б. 1.1.2 

Документа:

Конкурсна документација -Материјал за одрж. путева

Позив за подношење понуда

Одлука о додели уговора –

Обавештење о закљученом уговору


Јавна набавка: Партија 2 – Уља, мазива и адитиви ЈН р/б. 1.1.8 – Поновљени поступак

Документа:

Конкурсна документација –

Позив за подношење понуда –

Питања и одговори

Обавештење о закљученом уговору

Измена и допуна конкурсне документације –

Одлука о додели уговора –

Обавестење о закљученом уговору


Јавна набавка:Вертикална саобрацајна сигнализација (саобрацајни знаци) ЈН р.б. 1.1.5

Документа:

Конкурсна документација –

Позив за подношење понуда –

Питања и одговори

Питања и одговори 1

Одлука о додели уговора – саобраћајни знаци

Обавештење о закљученом уговору


Јавна набавка: Електрична енаргија ЈН р.б. 1.1.9

Документа:

Конкурсна документација – Електрична енергија

Позив за подношење понуда

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору


Јавна набавка: Канцеларијски материјал ЈН р.б. 1.1.6

Документа:

Конкурсна документација

Позив за подношење понуда

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору_2


Јавна набавка: Вршење стручног надзора над извођењем радова, Партија 4 – Надзор на
изградњи сеоских улица ЈН р.б. 1.2.8

Документа:

Конкурсна документација – надзор сеоске улице

Позив за подношење понуда

Измена конкурсне документације

Друга измена конкурсне документације

Питања и одговори

Одлука о додели уговора –

Обавештење о закљученом уговору_6


Јавна набавка: Гориво РБ.ЈН.1.1.8

Документа:

Конкурсна документација

Позив за подношење понуда – Гориво

Питања и одговори

Одлука о додели уговора – Гориво

Одлука о обустави партије 2

Обавештење о обустави поступка –

 


Јавна набавка: Закуп машина, Партија 1 – Закуп грађевинских машина РБ.ЈН 1.2.4

Документа:

Конкурсна документација – Закуп грађ.машина

Позив за подношење понуда – Закуп грађ.машина

Одлука о додели уговора –

Обавештење о закљученом уговору_1


Јавна набавка: Електро материјал за јавну расвету, Партија 1 – Електро материјал РБ.ЈН 1.1.3

Документа:

Конкурсна документација

Позив за подношење понуда

Питања и одговори

Питања и одговори -1

Питање 2

Одлука о додели уговора –

Обавештење о закљученом уговору_4


Јавна набавка: Материјал за одржавање путева ЈН рб.1.1.2

Документа:

Конкурсна документација

Позив за подношење понуда

Одлука о додели уговора –

Обавештење о закљученом уговору_3


Јавна набавка: Извођење радова р.б. ЈН 1.3.2.
Партија 2 – Изградња сеоских саобраћајница

Документа:

– Позив за подношење понуда –

Конкурсна документација – Изградња сеоских саобраћајница

Одлука о додели уговора –

Одговори на питања

Одговори 2

Измена конкурсне документације – Изградња сеоских саобраћајница

Одлука о додели уговора –

Обавештење о закљученом уговору_5


Јавна набавка: Вршење стручног надзора над извођењем радова,

Партија 2 – Реконструкција тротоара у улициСтевана Сремца JN rb. 1.2.8

Документа:

Конкурсна документација

Позив за подношење понуда

Обавештење о закљученом уговору


Јавна набавка: Вршење стручног надзора над извођењем радова,

Партија 1 – Надзор за извођење радова ЈН рб. 1.2.8

Документа:

Конкурсна документација – надзор

Позив за подношење понуда

Одлука о додели уговора –

Обавештење о закљученом уговору


Јавна набавка: Изградња и реконструкција објекта
Партија 4 – Реконструкција тротоара у улици Стевана Сремца рб.ЈН 1.3.1

Документа:

Конкурсна документација – Стевана Сремца

Позив за подношење понуда

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору


Јавна набавка: Теретно шлеп возило р.б. ЈН – 1.1.15

Документа:

Конкурна документација

Позив за подношење понуда

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору


Јавна набавка: Стручни надзор над извођењем радова – Партија 8 – еконструкција улице Раде Симоновић

Документа:

Конкурсна документација

Позив за подношење понуда

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору


 

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ИЗДАВАЊЕ ПОСЛОВНОГ ПРОСТОРА ЈАВНИМ ПРИКУПЉАЊЕМ ПОНУДА

 


Јавна набавка: Водоводни и канализациони материјал рб. ЈН 1.1.4

Документа:

Конкурсна документација

Позив за подношење понуда

Измена и допуна конкурсне документације

Одлука о додели уговора

Обавештење о заклјученом уговору


ОГЛАС ЗА ИЗДАВАЊЕ ПОСЛОВНОГ ПРОСТОРА ЈАВНИМ ПРИКУПЉАЊЕМ ПОНУДА


Јавна набавка: ИЗГРАДЊА И РЕКОНСТРУКЦИЈА ОБЈЕКТА, рб.ЈН 1.3.1

Партија 6 – Реконструкција улице Раде Симоновић

Документа:

Конкурсна документација – Раде Симоновић

Позив за подношење понуда

Обавештење о закљученом уговору


Јавна набавка: ХТЗ опрема ЈН.бр.1.1.7

Документa:

конкурсна документација

Позив за подношење понуда – ХТЗ

Одлука о додели уговора – ХТЗ

Обавештење о закљученом уговору


Јавна набавка: Стручни надзор над извођењем радова ‘Партија 3 – Изградња улица у сеоским насељима

Документa:

Конкурсна документација – надзор

Позив за подношење понуда

Одлука о додели уговора – надзор

Обавештење о закљученом уговору


Јавна набавка: Закуп машина ЈН.бр. 1.2.4.

Документa:

Конкурсна документација – П2,П3,П4

Позив за подношење понуда

Одлука о обустави поступка

Одлука о додели уговора –

Обавештење о обустави поступка


Јавна набавка: Ауто гуме рб.јн. 1.1.10

Документa:

Конкурсна документација

Позив за подношење понуда

Измена Конкурсне документације

Измена Конкурсне документације

Обавештење о закљученом уговору

Одлука о додели уговора –


Јавна набавка: Материјал за градњу – поновљени поступак

Документa:

Конкурсна документација – Материјал за градњу 4,6

Позив за подношење понуда – Партија 4,6

Обавештење о закљученом уговору

Одлука о додели уговора – Партија 4,6

Обавештење о закљученом уговору


Јавна набавка: Одржавање возила и механизације рб.јн. 1.2.3

Документа:

Конкурсна документација

Позив за подношење понуда

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору_


Јавна набавка: Изградња и реконструкција објеката – Партија 2 – Изградња сеоских саобраћајница р.б. јн 1.3.1

Документa:

– Конкурсна документација – Изградња сеоских саобраћајница

– Позив за подношење понуда –

– Измена и допуна Конкурсна документација – Изградња сеоских саобраћајница

Одлука о додели уговора – Партија 2

Обавештење о закљученом уговору


 

Јавна набавка: Материјал за градњу рб.ЈН 1.1.1

Документa:

Конкурсна документација – Материјал за градњу

Позив за подношење понуда –

Одлука о додели уговора

Обавештење о обустави поступка


Јавна набавка: Контрола исправности воде рб.ЈН 1.2.5

Документa:

Конкурсна документација

Позив за подношење понуда

Одлука о додели уговора –

Обавештење о закљученом уговору_


Јавна набавка: Материјал за изградњу рб.ЈН 1.1.1. Партија 5 – Путарска боја и перла

Документa:

Конкурсна документација – Материјал за градњу- Партија 5

Позив за подношење понуда

Одлука о додели уговора – Партија 5

Обавештење о закљученом уговору


Јавна набавка: Набавка Багера, рб.ЈН 1.1.24

Документa:

Конкурсна документација – Багер

Позив за подношење понуда – Багер

Одлука о додели уговора – Багер

Обавештење о закљученом уговору


Јавна набавка: Одржавање хоризонталне сигнализације, рб.ЈН 1.2.2

Документa:

Конкурсна документација

Позив за подношење понуда

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору


Јавна набавка: Материјал за одржавање путева, рб.ЈН 1.1.2

Документa:

Конкурсна документација -Материјал за одрж. путева

Позив за подношење понуда

Питања и одговори

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору


Јавна набавка: Изградња и реконструкција објеката, партија 6, рб.ЈН 1.3.1

Документа:

– Конкурсна документација – Раде Симоновић 3

– Позив за подношење понуда – Раде Симоновић – 3

Одлука о обустави поступка – 2


Јавна набавка: Закуп грађевинских машина, рб.ЈН 1.2.4

Документа:

Конкурсна документација – Закуп Партија 1

Позив за подношење понуда – П1

Одлука о додели уговора – П1

Обавештење о закљученом уговору

Обавештење о закљученом уговору П4


Јавна набавка: Одржавање вертикалне сигнализације – семафори, рб.ЈН 1.2.1

Документа:

Конкурсна документација – Семафори

Позив за поднoшење понуда

Обавештење о закљученом уговору


Јавна набавка: Набавка Хидростанице , рб.ЈН 1.1.20

Документа:

Конкурсна документација – Хидростаница

Позив за подношење понуда – Хидростаница

Одлука о додели уговора – Хидростаница

Обавештење о закљученом уговору- хидростаница


Јавна набавка: Израда пројекта за водоснабдевање

Партија 3 – Израда пројекта и елабората Стрелиште , рб.ЈН 1.2.9

Документа:

Конкурсна документација – Стрелиште

Позив за подношење понуда – Стрелиште

Одлука о додели уговора – Стрелиште

Обавештење о закљученом уговору__


Јавна набавка: Набавка камиона са прохромском цистерном за пијаћу воду, рб.ЈН 1.1.17

Документа:

Конкурсна документација – Цистерна

Позив за подношење понуда – Цистерна

Одлука о додели уговора – Цистерна

Обавештење о закљученом уговору_


Јавна набавка: Камион кипер, рб.ЈН 1.1.23

Документа:

Позив за подношење понуда – Кипери

Конкурсна документација – Кипери

Измена и допуна Конкурсне документације – Кипери

Одлука о додели уговора – Кипери

Обавештење о закљученом уговору


Јавна набавка: Електрична енергија, рб.ЈН 1.1.9

Документа:

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација – Електрична енергија

Одлука о додели уговора – Електрична енергија

Обавештење о закљученом уговору

Обавештење о измени уговора


Јавна набавка: Ваљак Пегла-Пегла са челичним точковима – половно возило, рб.ЈН 1.1.19

Документа:

Позив за подношење понуда – Ваљак

Конкурсна документација -Ваљак

Питања и одговори

Одлука о додели уговора – Ваљак

Обавештење о закљученом уговору


Јавна набавка: ИЗГРАДЊА И РЕКОНСТРУКЦИЈА ОБЈЕКТА, рб.ЈН 1.3.1

Партија 6 – Реконструкција улице Раде Симоновић

Документа:

Конкурсна документација – Раде Симоновић –

Позив за подношење понуда – Раде Симоновић

Измена и допуна Конкурсне документације – Раде Симоновић

Обавештење о обустави поступка

Одлука о додели уговора


Јавна набавка: Машина за обележавање путева рб.ЈН 1.1.16

Документа:

Конкурсна документација 2019 – Машина за обележавање путева

Позив за подношење понуда – Машина

Одлука о додели уговора – Машина

Обавештење о закљученом уговору


Јавна набавка: Канцеларијски материјал рб.ЈН 1.1.6

Документа:

Конкурсна документација-Канцеларијски мат.

Позив за подношење понуда – Канц.Мат.

Питања и одговори

Измена и допуна конкурсне документације -Канцеларијски мат.

Одлука о додели уговора – Канцеларијски

Обавештење о закљученом уговору


Јавна набавка: Гориво рб.ЈН 1.1.8

Документа:

Позив за подношење понуда – Гориво

Конкурсна документација

Одговори на питања

Одговор на питања за Партију 2

Одговор – табела

Одлука о додели уговора – Гориво 2019

Обавештење о закљученом уговору-Gorivo

Одлука о измени уговора


 

Јавна набавка: Матерјал за одржавање путева – Партија 1 – Туцаник и ризла рб. ЈН 1.1.2

Документа:

Конкурсна документација

Позив за подношење понуда – Камен

Одлука о додели уговора – Камен

Обавештење о закљученом уговору


Јавна набавка: Изградња и реконструкција објеката – Партија 1
Реконсртрукција тротоара у улици Станоја Главаша, редни број набавке 1.3.1

Документа:

Конкурсна документација – Станоја Главаша

Позив за подношење понуда

Измена Конкурсне документације – Станоја Главаша

Одлука о додели уговора – С.Г

Обавештење о закљученом уговору


Јавна набавка: Електро материјал за јавну расвету

Документа:

Позив за подношење понуда – Јавна расвета

Конкурсна документација -Електро материјал за јавну расвету

Одлука о додели уговора – Јавна расвета

Oбавештење о закљученом уговору2018

Јавна набавка: Putnicko teresko vozilo Pik-ap br. JN1.1.18

Документа:

Конкурсна 2018 – Пик-ап

Одлука о додели уговора – Пик-ап

Обавештење о закљученом уговору


Јавна набавка : Камион путар, рб 1.1.19

Документа:

Конкурсна 2018 – Путар

Одлука о додели уговора – Камион путар

Обавештење о закљученом уговору


Јавна набавка : Саобраћајна сигнализација, рб 1.1.6

Документа:

Конкурсна документација

Конкурсна документација – измена

Измена Конкурсне документације

Одлука о додели уговора – Знаци

Обавештење о закљученом уговору


Јавна набавка : Закуп машина – Партија 2 – Поновљени поступак, рб 1.2.4

Документа:

Конкурсна документација – Партија 2

Позив за подношење понуда – Закуп машина – Партија 2

Одлука о додели уговора – Закуп машина – Партија 2

Обавештење о закљученом уговору


Јавна набавка : Одржавање возила и механизације: 1.2.3

Документа:

Конкурсна документација

Одлука о додели уговора – одрж. возила

Обавештење о закљученом уговору


Јавна набавка : Ауто гуме рб: 1.1.11

Документа:

Конкурсна документација

Одлука о додели уговора – Ауто гуме

Обавештење закљученом уговору


Јавна набавка : Грађевински материјал рб: 1.1.1

Документа:

Конкурсна документација – Грађ. Мат.

Одлука о додели уговора – Грађ. Мат.

Обавештење о закљученом уговору

Oдлука о измени уговора – Партија 1


Јавна набавка : Контрола исправности воде рб: 1.2.5

Документа:

Конкурсна документација

Обавештење о закљученом уговору


Јавна набавка добра : Набавка машина – мини багер

Документа:

Kонкурсна документација – Мини багер

Одлука о додели уговора – Мини Багер

Обавештење о закљученом уговору


Јавна набавка добра : Водоводни и канализациони материјал 1.1.4

Документа:

Водоводни и канализациони материјал 1.1.4 – конкурсна документација

Измена конкурсне документације

Одлука о додели уговора VM

Обавештење о закљученом уговору – ВиК материјал


Јавна набавка добра : ХТЗ ОПРЕМА, Редни број јавне набавке 1.1.8

Документа:

Конкурсна документација

Питања и одговори

Измењена конкурсна документација

Одлука о обустави партије

Одлука о додели уговора – ХТЗ

HTZ Oprema – Partija 1- Ponovljeni postupak – Konkursna dokumentacija

Обавештење о закљученом уговору – П2

Одлука о додели уговора – ХТЗ – Партија 1

Обавештење о закљученом уговору – ХТЗ – Партија 1


Јавна набавка добра : Одржавање вертикалне сигнализације – семафори 1.2.1

Документа:

Конкурсна документација

Одлука о додели уговора Семафори

Обавештење о закљученом уговору


Јавна набавка добра : Одржавање хоризонталне сигнализације 1.2.2

Документа:

Конкурсна документација

Одлука о додели уговора ХС

Обавештење о закљученом уговору


Јавна набавка добра : Набавка машина 1.1.4

Документа:

Конкурсна документација

Позив за подношење понуда – Закуп машина

Одлука о додели уговора – Закуп машина

Обавештење о закљученом уговору


Јавна набавка добра : Материјал за одржавање путева 1.1.2

Документа:

Конкурсна документација

Позив за подношење понуда – Материјал

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору


Јавна набавка добра : Набавка електричне енергије

Документа:

Конкурсна документација

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору


Јавна набавка добра :  Испитивања и израда елабората

Документа:

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Допуна конкурсне документације

Обавештење о закљученом уговору


Јавна набавка добра :  Електро материјал за јавну расвету

Документа:

Конкурсна документација -Електро материјал за јавну расвету

Обавештење о продужењу рока

Обавештење

Измењена Конкурсна документација -Електро материјал за јавну расвету

Одлука о додели уговора

Oбавештење о закљученом уговору


Јавна набавка добра :  Kancelarijski materijal

Документа:

Конкурсна документација-Канцеларијски материјал-1

Измењена конкурсна документација-Канцеларијски материјал

Одлука

Обавештење о закљученом уговору


Јавна набавка добра :  Gorivo – ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК 1.1.9

Документа:

Позив за прикупљање понуда – ГОРИВО

Конкурсна документација-Гориво

Измењена конкурсна документација-Гориво

Измењена конкурсна документација-Гориво -2

Питања и одговори за јавну набавку 1.1.9. – Гориво

Питања и одговори 2 за јавну набавку 1.1.9.-Гориво

Обавештење о продужењу рока за подношење понуда-Гориво

Измењена конкурсна документација-Гориво

Измењена конкурсна документација 2-Гориво

Обавештење о продужењу рока за подношење понуда 2 -Гориво

Измењена конкурсна документација 3-Гориво

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору пдф

ДРУГА ОДЛУКА – о измени уговора (13.11.2018)


Јавна набавка :  Водоводни и канализациони материјал 17.1.2018.

Документа:

Конкурсна документација – Водоводни и канализациони материјал

Измењена конкурсна документација – Водоводни и канализациони материјал-1

Питања и одговори 1-Водоводни и канализациони материјал

Питања и одговори 2-Водоводни и канализациони материјал

Обавештење о продужењу рока-Водоводни и канализациони материјал

Одлука о додели угоора -Водоводни и канализациони материјал

Обавештење о закљученом уговору-Водоводни и канализациони материјал- 17.1.2018.


Јавна набавка : Комбинована машина

Документа:

Позив за прикупљање понуда – Комбинована машина

Конкурсна документација – Комбинована машина

Питања и одговори за ј.н. 1.1.13 – Комбинована машина

Питања и одговори – Комбинована машина 12.12.2017.

Измењена Конкурсна документација- Комбинована машина 14.12.2017.

Питања и одговори 1.1.13.-Комбинована машина

Одлука о додели уговора-Набавка комбиноване машине

Обавештење о закљученом уговору- Комбинована машина


Јавна набавка : Трактор са тарупом и раоником за снег

Документа:

Конкурсна документација-Трактор са тарупом и раоником за снег

Позив за подношење понуда – Трактор са тарупом и раоником за снег

Oбавештење о продужењу рока – Трактор са тарупом и раоником

Измењена конкурсна документација – Трактор са тарупом и раоником за снег 5.12.2017.

Одлука о додели уговора- ТРАКТОР

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ-ТРАКТОР СА ТАРУПОМ И РАОНИКОМ ЗА СНЕГ.docx


Јавна набавка : СМАТЕРИЈАЛ ОД ГВОЖЂА И ЧЕЛИКА

Документа:

Конкурсна-Mатеријал од гвожђа и челика

Одлука о додели уговора-Материјал од гвожђа и челика – 20.11.2017

Обавештење о закљученом уговору -Материјал од гвожђа и челика 30.11.2017


Јавни позив: Издавање пословног простора

Poziv za prikupljanje ponuda javnim nadmetanjem


Јавна набавка : Саобраћајна сигнализација 26.09.2017.

Документа:

Конкурсна документација – Саобраћајна сигнализација[6932]

Измењена конкурсна документација – Саобраћајна сигнализација

ОБАВЕШТЕЊЕ О ПРОДУЖЕЊУ РОКА ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА-САОБРАЋАЈНА СИГНАЛИЗАЦИЈА

Питање-Саобраћајна сигнализација

Одговор на питања – Саобраћајна сигнализација

Одлука о додели уговора[7010] – 11.10.2017.


Јавна набавка : ХТЗ Опрема

Документа:

Конкурсна документација-ХТЗ ОПРЕМА

Измењена конкурсна документација-ХТЗ ОПРЕМА

Измењена конкурсна документација-ХТЗ ОПРЕМА2

Измењена конкурсна документација-ХТЗ ОПРЕМА3

PITANJE-HTZ OPREMA

Одговор на питање 1-ХТЗ ОПРЕМА

Обавештење о продужењу рока-ХТЗ ОПРЕМА

Питање 2-ХТЗ ОПРЕМА

Одговор на питање 2-ХТЗ ОПРЕМА

Питање 3-ХТЗ ОПРЕМА

Одговор на питање 3-ХТЗ ОПРЕМА

Обавештење 3 о продужењу рока за подношење понуда – ХТЗ ОПРЕМА

Одлука о додели уговора -ХТЗ ОПРЕМА

Обавештењењ о закљученом уговору -ХТЗ ОПРЕМА


Јавна набавка : Контрола исправности воде

Odluka o dodeli ugovora-Kontrola ispravnosti vode 27.6.2017.

Odluka o dodeli ugovora 2-Kontrola ispravnosti vode 27.6.2017.

Обавештење о закљученом уговору-Контрола исправности воде


Јавна набавка : Грађевински материјал

Документа:

Конкурсна документација – Грађевински материјал

Питање – Грађевински материјал[5754]

Одговор – Грађевински материјал[5755]


Јавна набавка : Одржавање вертикалне сигнализације – семафора

Документа:

Обавештење о закљученом уговору-Одржавање вертикалне сигнализације

Одлука о додели уговора-Одржавање вертикалне сигнализације(поновљени поступак)


Јавна набавка : Ауто гуме

Документа:

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА-Ауто гуме

Обавештење о закљученом уговору – Ауто гуме


Јавна набавка : Одржавање возила и механизације
Документа:

Обавештење о закљученом уговору

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА-Одржавање возила и механизације


Јавна набавка : Одржавање хоризонталне сигнализације
Документа:

Одлука – 26.4.2017.

Обавештење о закљученом уговору


Јавна набавка : Набавка електричне енергије
Документа:

Одлука о додели уговора – Електрична енергија – 7.4.2017

Обавештење – 16.5.2017


3.04.2017. godine

Јавна набавка : Електро материјал за јавну расвету
Документа:

Конкурсна документација

Питања и одговори 6.4.2017. године

Одлука о додели уговора – 10.04.2017. године


22.03.2017. godine

Јавна набавка : Материјал за одржавање путева
Документа:

Конкурсна документација – отворени поступак – одржавање путева

Одлука о додели уговора – Материјал за одржавање путева – 26.4.2017.

Обавештење о закљученом уговору-Материјал за одржавање путева


21.3.2017. godine

Јавна набавка : Zakup građevinskih mašina

Документа:

Конкурсна документација – отворени поступак

Питања и одговори 4.04.2017. godine

Одлука о додели уговора – 26.04.2017.

Обавештење о закљученом уговору-Закуп машина 27.6.2017.


10.3.2017. godine

Јавна набавка : Гориво

Документа:

Конкурсна документација – отворени поступак

Питања и одговори -22.03.2017.

Одговор 1 – 24.03.2017.

Одлука о додели Уговора[4816]G – 7.4.2017

Обавештење_гориво – 16.5.2017.


07.03.2017. године

ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ
УСЛУГЕ – ШТАМПАЊЕ ПЛАКАТА ЗА БИЛБОРДЕ

Документа:

Конкурсна документација

Одлука – Штампање плаката за билборде (14.03.2017.)

Обавештење о закљученом уговору – 4.4.2017. године


12.9.2016. године

Оглас за издавање пословног простора јавним прикупљањем понуда

Оглас за закуп пословног простора


17.5.2016. godine

Јавна набавка : Контрола исправности воде

Документа:

Конкурсна документација

30.5.2016. godine

Одлука о додели уговора

9.6.2016. godine

Обавештење о закључивању уговора


22.3.2016. godine

Јавна набавка : Гориво

Документа:

Конкурсна документација – Гориво

Позив за подношење понуда

13.4.2016. godine

Odgovor na pitanja.compressed

22.4.2016. godine

Odluka – Gorivo

12.5.2016. године

Obaveštenje – Gorivo


21.3.2016. godine

Јавна набавка : Набавка електричне енергије

Документа:

Конкурсна документација ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА

31.3.2016. godine

Odluka o dodeli ugovora – Električna energija


18.3.2016. godine

Јавна набавка : Садни материјал

Документа:

Садни материјал конкурсна документација

29.3.2016. godine

Odluka o dodeli Ugovora – Sadni materijal

7.4.2016. године

Obavestenje


3.3.2016. godine

Јавна набавка : Zakup građevinskih mašina

Документа:

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору


12.02.2016. godine

Јавна набавка : Материјал за одржавање путева
Документа:

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација – отворени поступак

15.3.2016. godine

Одлука – Материјал за одржавање путева

16.3.2016. godine

Измена и допуна одлуке за одржавање путева

8.3.2016. godine

Питања и одговори – одржавање путева

9.3.2016. godine

Питања и одговори-09.03.

1.4.2016. godine

Obavestenje o zakljucenom ugovoru


27.1.2016.

Јавна набавка : Закуп грађевинских машина

Документа: Конкурсна документацијаПозив за подношење понуда