Јавне набавке

2024

Plan javnih nabavki 2024

Javne nabavke na koje se zakon ne primjenjuje 2024

Одлука о усвајању Плана јавних набавки за 2024. год.


2023

Izveštaj o nabavkama na koje se zakon ne primjenjuje 2022

Plan javnih nabavki 2023

Одлука о усвајању Плана јавних набавки за 2023. год.


INTERNI AKT JKP

2022

Izmenjena verzija plana javnih nabavki (3)

Izmenjena verzija plana javnih nabavki (4)

друга измена

Izmenjena verzija plana javnih nabavki (druga izmena verzija 4)

PLAN 2020 NZJN

Plan javnih nabavki


Јавна набавка: ХТЗ опрема ЈН р/б. 1.2.3

Документа:

Конкурсна документација –

Позив за подношење понуда –

Одлука о додели уговора –

Обавештење о закљученом уговору


Јавна набавка: Одржавање возила и механизације ЈН р/б. 1.2.3

Документа:

Конкурсна документација

Позив за подношење понуда

Одлука о додели уговора –

Обавештење о закљученом уговору


Јавна набавка: Материјал за градњу ЈН р/б. 1.1.1

Документа:

Конкурсна документација – Материјал за градњу

Позив за подношење понуда –

Одлука о додели уговора –

Обавештење о закљученом уговору


Јавна набавка: Ауто гуме ЈН р/б. 1.1.10

Документа:

Конкурсна документација –

Позив за подношење понуда

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору


Јавна набавка: Контрола исправности воде ЈН р/б. 1.2.5

Документа:

Конкурсна документација –

Позив за подношење понуда

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору


Јавна набавка: Одржавање хоризонталне сигнализације ЈН р/б. 1.2.2

Документа:

Конкурсна документација –

Позив за подношење понуда

Одлука о додели уговора –

Обавештење о закљученом уговору


Јавна набавка: Одржавање вертикалне сигнализације (семафори) ЈН р/б. 1.2.1

Документа:

Конкурсна документација –

Позив за подношење понуда –

Измена и допуна конкурсне документације – Семафори

Одлука о додели уговора – Семафори

Обавештење о закљученом уговору


Јавна набавка: Материјал за одрзавање путева, Партија 3 – Асфалт и емулзија ЈН р/б. 1.1.2 

Документа:

Конкурсна документација -Материјал за одрж. путева

Позив за подношење понуда

Одлука о додели уговора –

Обавештење о закљученом уговору


Јавна набавка: Партија 2 – Уља, мазива и адитиви ЈН р/б. 1.1.8 – Поновљени поступак

Документа:

Конкурсна документација –

Позив за подношење понуда –

Питања и одговори

Обавештење о закљученом уговору

Измена и допуна конкурсне документације –

Одлука о додели уговора –

Обавестење о закљученом уговору


Јавна набавка:Вертикална саобрацајна сигнализација (саобрацајни знаци) ЈН р.б. 1.1.5

Документа:

Конкурсна документација –

Позив за подношење понуда –

Питања и одговори

Питања и одговори 1

Одлука о додели уговора – саобраћајни знаци

Обавештење о закљученом уговору


Јавна набавка: Електрична енаргија ЈН р.б. 1.1.9

Документа:

Конкурсна документација – Електрична енергија

Позив за подношење понуда

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору


Јавна набавка: Канцеларијски материјал ЈН р.б. 1.1.6

Документа:

Конкурсна документација

Позив за подношење понуда

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору_2


Јавна набавка: Вршење стручног надзора над извођењем радова, Партија 4 – Надзор на
изградњи сеоских улица ЈН р.б. 1.2.8

Документа:

Конкурсна документација – надзор сеоске улице

Позив за подношење понуда

Измена конкурсне документације

Друга измена конкурсне документације

Питања и одговори

Одлука о додели уговора –

Обавештење о закљученом уговору_6


Јавна набавка: Гориво РБ.ЈН.1.1.8

Документа:

Конкурсна документација

Позив за подношење понуда – Гориво

Питања и одговори

Одлука о додели уговора – Гориво

Одлука о обустави партије 2

Обавештење о обустави поступка –

 


Јавна набавка: Закуп машина, Партија 1 – Закуп грађевинских машина РБ.ЈН 1.2.4

Документа:

Конкурсна документација – Закуп грађ.машина

Позив за подношење понуда – Закуп грађ.машина

Одлука о додели уговора –

Обавештење о закљученом уговору_1


Јавна набавка: Електро материјал за јавну расвету, Партија 1 – Електро материјал РБ.ЈН 1.1.3

Документа:

Конкурсна документација

Позив за подношење понуда

Питања и одговори

Питања и одговори -1

Питање 2

Одлука о додели уговора –

Обавештење о закљученом уговору_4


Јавна набавка: Материјал за одржавање путева ЈН рб.1.1.2

Документа:

Конкурсна документација

Позив за подношење понуда

Одлука о додели уговора –

Обавештење о закљученом уговору_3


Јавна набавка: Извођење радова р.б. ЈН 1.3.2.
Партија 2 – Изградња сеоских саобраћајница

Документа:

– Позив за подношење понуда –

Конкурсна документација – Изградња сеоских саобраћајница

Одлука о додели уговора –

Одговори на питања

Одговори 2

Измена конкурсне документације – Изградња сеоских саобраћајница

Одлука о додели уговора –

Обавештење о закљученом уговору_5


Јавна набавка: Вршење стручног надзора над извођењем радова,

Партија 2 – Реконструкција тротоара у улициСтевана Сремца JN rb. 1.2.8

Документа:

Конкурсна документација

Позив за подношење понуда

Обавештење о закљученом уговору


Јавна набавка: Вршење стручног надзора над извођењем радова,

Партија 1 – Надзор за извођење радова ЈН рб. 1.2.8

Документа:

Конкурсна документација – надзор

Позив за подношење понуда

Одлука о додели уговора –

Обавештење о закљученом уговору


Јавна набавка: Изградња и реконструкција објекта
Партија 4 – Реконструкција тротоара у улици Стевана Сремца рб.ЈН 1.3.1

Документа:

Конкурсна документација – Стевана Сремца

Позив за подношење понуда

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору


Јавна набавка: Теретно шлеп возило р.б. ЈН – 1.1.15

Документа:

Конкурна документација

Позив за подношење понуда

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору


Јавна набавка: Стручни надзор над извођењем радова – Партија 8 – еконструкција улице Раде Симоновић

Документа:

Конкурсна документација

Позив за подношење понуда

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору


 

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ИЗДАВАЊЕ ПОСЛОВНОГ ПРОСТОРА ЈАВНИМ ПРИКУПЉАЊЕМ ПОНУДА

 


Јавна набавка: Водоводни и канализациони материјал рб. ЈН 1.1.4

Документа:

Конкурсна документација

Позив за подношење понуда

Измена и допуна конкурсне документације

Одлука о додели уговора

Обавештење о заклјученом уговору


ОГЛАС ЗА ИЗДАВАЊЕ ПОСЛОВНОГ ПРОСТОРА ЈАВНИМ ПРИКУПЉАЊЕМ ПОНУДА


Јавна набавка: ИЗГРАДЊА И РЕКОНСТРУКЦИЈА ОБЈЕКТА, рб.ЈН 1.3.1

Партија 6 – Реконструкција улице Раде Симоновић

Документа:

Конкурсна документација – Раде Симоновић

Позив за подношење понуда

Обавештење о закљученом уговору


Јавна набавка: ХТЗ опрема ЈН.бр.1.1.7

Документa:

конкурсна документација

Позив за подношење понуда – ХТЗ

Одлука о додели уговора – ХТЗ

Обавештење о закљученом уговору


Јавна набавка: Стручни надзор над извођењем радова ‘Партија 3 – Изградња улица у сеоским насељима

Документa:

Конкурсна документација – надзор

Позив за подношење понуда

Одлука о додели уговора – надзор

Обавештење о закљученом уговору


Јавна набавка: Закуп машина ЈН.бр. 1.2.4.

Документa:

Конкурсна документација – П2,П3,П4

Позив за подношење понуда

Одлука о обустави поступка

Одлука о додели уговора –

Обавештење о обустави поступка


Јавна набавка: Ауто гуме рб.јн. 1.1.10

Документa:

Конкурсна документација

Позив за подношење понуда

Измена Конкурсне документације

Измена Конкурсне документације

Обавештење о закљученом уговору

Одлука о додели уговора –


Јавна набавка: Материјал за градњу – поновљени поступак

Документa:

Конкурсна документација – Материјал за градњу 4,6

Позив за подношење понуда – Партија 4,6

Обавештење о закљученом уговору

Одлука о додели уговора – Партија 4,6

Обавештење о закљученом уговору


Јавна набавка: Одржавање возила и механизације рб.јн. 1.2.3

Документа:

Конкурсна документација

Позив за подношење понуда

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору_


Јавна набавка: Изградња и реконструкција објеката – Партија 2 – Изградња сеоских саобраћајница р.б. јн 1.3.1

Документa:

– Конкурсна документација – Изградња сеоских саобраћајница

– Позив за подношење понуда –

– Измена и допуна Конкурсна документација – Изградња сеоских саобраћајница

Одлука о додели уговора – Партија 2

Обавештење о закљученом уговору


 

Јавна набавка: Материјал за градњу рб.ЈН 1.1.1

Документa:

Конкурсна документација – Материјал за градњу

Позив за подношење понуда –

Одлука о додели уговора

Обавештење о обустави поступка


Јавна набавка: Контрола исправности воде рб.ЈН 1.2.5

Документa:

Конкурсна документација

Позив за подношење понуда

Одлука о додели уговора –

Обавештење о закљученом уговору_


Јавна набавка: Материјал за изградњу рб.ЈН 1.1.1. Партија 5 – Путарска боја и перла

Документa:

Конкурсна документација – Материјал за градњу- Партија 5

Позив за подношење понуда

Одлука о додели уговора – Партија 5

Обавештење о закљученом уговору


Јавна набавка: Набавка Багера, рб.ЈН 1.1.24

Документa:

Конкурсна документација – Багер

Позив за подношење понуда – Багер

Одлука о додели уговора – Багер

Обавештење о закљученом уговору


Јавна набавка: Одржавање хоризонталне сигнализације, рб.ЈН 1.2.2

Документa:

Конкурсна документација

Позив за подношење понуда

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору


Јавна набавка: Материјал за одржавање путева, рб.ЈН 1.1.2

Документa:

Конкурсна документација -Материјал за одрж. путева

Позив за подношење понуда

Питања и одговори

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору


Јавна набавка: Изградња и реконструкција објеката, партија 6, рб.ЈН 1.3.1

Документа:

– Конкурсна документација – Раде Симоновић 3

– Позив за подношење понуда – Раде Симоновић – 3

Одлука о обустави поступка – 2


Јавна набавка: Закуп грађевинских машина, рб.ЈН 1.2.4

Документа:

Конкурсна документација – Закуп Партија 1

Позив за подношење понуда – П1

Одлука о додели уговора – П1

Обавештење о закљученом уговору

Обавештење о закљученом уговору П4


Јавна набавка: Одржавање вертикалне сигнализације – семафори, рб.ЈН 1.2.1

Документа:

Конкурсна документација – Семафори

Позив за поднoшење понуда

Обавештење о закљученом уговору


Јавна набавка: Набавка Хидростанице , рб.ЈН 1.1.20

Документа:

Конкурсна документација – Хидростаница

Позив за подношење понуда – Хидростаница

Одлука о додели уговора – Хидростаница

Обавештење о закљученом уговору- хидростаница


Јавна набавка: Израда пројекта за водоснабдевање

Партија 3 – Израда пројекта и елабората Стрелиште , рб.ЈН 1.2.9

Документа:

Конкурсна документација – Стрелиште

Позив за подношење понуда – Стрелиште

Одлука о додели уговора – Стрелиште

Обавештење о закљученом уговору__


Јавна набавка: Набавка камиона са прохромском цистерном за пијаћу воду, рб.ЈН 1.1.17

Документа:

Конкурсна документација – Цистерна

Позив за подношење понуда – Цистерна

Одлука о додели уговора – Цистерна

Обавештење о закљученом уговору_


Јавна набавка: Камион кипер, рб.ЈН 1.1.23

Документа:

Позив за подношење понуда – Кипери

Конкурсна документација – Кипери

Измена и допуна Конкурсне документације – Кипери

Одлука о додели уговора – Кипери

Обавештење о закљученом уговору


Јавна набавка: Електрична енергија, рб.ЈН 1.1.9

Документа:

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација – Електрична енергија

Одлука о додели уговора – Електрична енергија

Обавештење о закљученом уговору

Обавештење о измени уговора


Јавна набавка: Ваљак Пегла-Пегла са челичним точковима – половно возило, рб.ЈН 1.1.19

Документа:

Позив за подношење понуда – Ваљак

Конкурсна документација -Ваљак

Питања и одговори

Одлука о додели уговора – Ваљак

Обавештење о закљученом уговору


Јавна набавка: ИЗГРАДЊА И РЕКОНСТРУКЦИЈА ОБЈЕКТА, рб.ЈН 1.3.1

Партија 6 – Реконструкција улице Раде Симоновић

Документа:

Конкурсна документација – Раде Симоновић –

Позив за подношење понуда – Раде Симоновић

Измена и допуна Конкурсне документације – Раде Симоновић

Обавештење о обустави поступка

Одлука о додели уговора


Јавна набавка: Машина за обележавање путева рб.ЈН 1.1.16

Документа:

Конкурсна документација 2019 – Машина за обележавање путева

Позив за подношење понуда – Машина

Одлука о додели уговора – Машина

Обавештење о закљученом уговору


Јавна набавка: Канцеларијски материјал рб.ЈН 1.1.6

Документа:

Конкурсна документација-Канцеларијски мат.

Позив за подношење понуда – Канц.Мат.

Питања и одговори

Измена и допуна конкурсне документације -Канцеларијски мат.

Одлука о додели уговора – Канцеларијски

Обавештење о закљученом уговору


Јавна набавка: Гориво рб.ЈН 1.1.8

Документа:

Позив за подношење понуда – Гориво

Конкурсна документација

Одговори на питања

Одговор на питања за Партију 2

Одговор – табела

Одлука о додели уговора – Гориво 2019

Обавештење о закљученом уговору-Gorivo

Одлука о измени уговора


 

Јавна набавка: Матерјал за одржавање путева – Партија 1 – Туцаник и ризла рб. ЈН 1.1.2

Документа:

Конкурсна документација

Позив за подношење понуда – Камен

Одлука о додели уговора – Камен

Обавештење о закљученом уговору


Јавна набавка: Изградња и реконструкција објеката – Партија 1
Реконсртрукција тротоара у улици Станоја Главаша, редни број набавке 1.3.1

Документа:

Конкурсна документација – Станоја Главаша

Позив за подношење понуда

Измена Конкурсне документације – Станоја Главаша

Одлука о додели уговора – С.Г

Обавештење о закљученом уговору


Јавна набавка: Електро материјал за јавну расвету

Документа:

Позив за подношење понуда – Јавна расвета

Конкурсна документација -Електро материјал за јавну расвету

Одлука о додели уговора – Јавна расвета

Oбавештење о закљученом уговору2018

Јавна набавка: Putnicko teresko vozilo Pik-ap br. JN1.1.18

Документа:

Конкурсна 2018 – Пик-ап

Одлука о додели уговора – Пик-ап

Обавештење о закљученом уговору


Јавна набавка : Камион путар, рб 1.1.19

Документа:

Конкурсна 2018 – Путар

Одлука о додели уговора – Камион путар

Обавештење о закљученом уговору


Јавна набавка : Саобраћајна сигнализација, рб 1.1.6

Документа:

Конкурсна документација

Конкурсна документација – измена

Измена Конкурсне документације

Одлука о додели уговора – Знаци

Обавештење о закљученом уговору


Јавна набавка : Закуп машина – Партија 2 – Поновљени поступак, рб 1.2.4

Документа:

Конкурсна документација – Партија 2

Позив за подношење понуда – Закуп машина – Партија 2

Одлука о додели уговора – Закуп машина – Партија 2

Обавештење о закљученом уговору


Јавна набавка : Одржавање возила и механизације: 1.2.3

Документа:

Конкурсна документација

Одлука о додели уговора – одрж. возила

Обавештење о закљученом уговору


Јавна набавка : Ауто гуме рб: 1.1.11

Документа:

Конкурсна документација

Одлука о додели уговора – Ауто гуме

Обавештење закљученом уговору


Јавна набавка : Грађевински материјал рб: 1.1.1

Документа:

Конкурсна документација – Грађ. Мат.

Одлука о додели уговора – Грађ. Мат.

Обавештење о закљученом уговору

Oдлука о измени уговора – Партија 1


Јавна набавка : Контрола исправности воде рб: 1.2.5

Документа:

Конкурсна документација

Обавештење о закљученом уговору


Јавна набавка добра : Набавка машина – мини багер

Документа:

Kонкурсна документација – Мини багер

Одлука о додели уговора – Мини Багер

Обавештење о закљученом уговору


Јавна набавка добра : Водоводни и канализациони материјал 1.1.4

Документа:

Водоводни и канализациони материјал 1.1.4 – конкурсна документација

Измена конкурсне документације

Одлука о додели уговора VM

Обавештење о закљученом уговору – ВиК материјал


Јавна набавка добра : ХТЗ ОПРЕМА, Редни број јавне набавке 1.1.8

Документа:

Конкурсна документација

Питања и одговори

Измењена конкурсна документација

Одлука о обустави партије

Одлука о додели уговора – ХТЗ

HTZ Oprema – Partija 1- Ponovljeni postupak – Konkursna dokumentacija

Обавештење о закљученом уговору – П2

Одлука о додели уговора – ХТЗ – Партија 1

Обавештење о закљученом уговору – ХТЗ – Партија 1


Јавна набавка добра : Одржавање вертикалне сигнализације – семафори 1.2.1

Документа:

Конкурсна документација

Одлука о додели уговора Семафори

Обавештење о закљученом уговору


Јавна набавка добра : Одржавање хоризонталне сигнализације 1.2.2

Документа:

Конкурсна документација

Одлука о додели уговора ХС

Обавештење о закљученом уговору


Јавна набавка добра : Набавка машина 1.1.4

Документа:

Конкурсна документација

Позив за подношење понуда – Закуп машина

Одлука о додели уговора – Закуп машина

Обавештење о закљученом уговору


Јавна набавка добра : Материјал за одржавање путева 1.1.2

Документа:

Конкурсна документација

Позив за подношење понуда – Материјал

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору


Јавна набавка добра : Набавка електричне енергије

Документа:

Конкурсна документација

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору


Јавна набавка добра :  Испитивања и израда елабората

Документа:

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Допуна конкурсне документације

Обавештење о закљученом уговору


Јавна набавка добра :  Електро материјал за јавну расвету

Документа:

Конкурсна документација -Електро материјал за јавну расвету

Обавештење о продужењу рока

Обавештење

Измењена Конкурсна документација -Електро материјал за јавну расвету

Одлука о додели уговора

Oбавештење о закљученом уговору


Јавна набавка добра :  Kancelarijski materijal

Документа:

Конкурсна документација-Канцеларијски материјал-1

Измењена конкурсна документација-Канцеларијски материјал

Одлука

Обавештење о закљученом уговору


Јавна набавка добра :  Gorivo – ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК 1.1.9

Документа:

Позив за прикупљање понуда – ГОРИВО

Конкурсна документација-Гориво

Измењена конкурсна документација-Гориво

Измењена конкурсна документација-Гориво -2

Питања и одговори за јавну набавку 1.1.9. – Гориво

Питања и одговори 2 за јавну набавку 1.1.9.-Гориво

Обавештење о продужењу рока за подношење понуда-Гориво

Измењена конкурсна документација-Гориво

Измењена конкурсна документација 2-Гориво

Обавештење о продужењу рока за подношење понуда 2 -Гориво

Измењена конкурсна документација 3-Гориво

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору пдф

ДРУГА ОДЛУКА – о измени уговора (13.11.2018)


Јавна набавка :  Водоводни и канализациони материјал 17.1.2018.

Документа:

Конкурсна документација – Водоводни и канализациони материјал

Измењена конкурсна документација – Водоводни и канализациони материјал-1

Питања и одговори 1-Водоводни и канализациони материјал

Питања и одговори 2-Водоводни и канализациони материјал

Обавештење о продужењу рока-Водоводни и канализациони материјал

Одлука о додели угоора -Водоводни и канализациони материјал

Обавештење о закљученом уговору-Водоводни и канализациони материјал- 17.1.2018.


Јавна набавка : Комбинована машина

Документа:

Позив за прикупљање понуда – Комбинована машина

Конкурсна документација – Комбинована машина

Питања и одговори за ј.н. 1.1.13 – Комбинована машина

Питања и одговори – Комбинована машина 12.12.2017.

Измењена Конкурсна документација- Комбинована машина 14.12.2017.

Питања и одговори 1.1.13.-Комбинована машина

Одлука о додели уговора-Набавка комбиноване машине

Обавештење о закљученом уговору- Комбинована машина


Јавна набавка : Трактор са тарупом и раоником за снег

Документа:

Конкурсна документација-Трактор са тарупом и раоником за снег

Позив за подношење понуда – Трактор са тарупом и раоником за снег

Oбавештење о продужењу рока – Трактор са тарупом и раоником

Измењена конкурсна документација – Трактор са тарупом и раоником за снег 5.12.2017.

Одлука о додели уговора- ТРАКТОР

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ-ТРАКТОР СА ТАРУПОМ И РАОНИКОМ ЗА СНЕГ.docx


Јавна набавка : СМАТЕРИЈАЛ ОД ГВОЖЂА И ЧЕЛИКА

Документа:

Конкурсна-Mатеријал од гвожђа и челика

Одлука о додели уговора-Материјал од гвожђа и челика – 20.11.2017

Обавештење о закљученом уговору -Материјал од гвожђа и челика 30.11.2017


Јавни позив: Издавање пословног простора

Poziv za prikupljanje ponuda javnim nadmetanjem


Јавна набавка : Саобраћајна сигнализација 26.09.2017.

Документа:

Конкурсна документација – Саобраћајна сигнализација[6932]

Измењена конкурсна документација – Саобраћајна сигнализација

ОБАВЕШТЕЊЕ О ПРОДУЖЕЊУ РОКА ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА-САОБРАЋАЈНА СИГНАЛИЗАЦИЈА

Питање-Саобраћајна сигнализација

Одговор на питања – Саобраћајна сигнализација

Одлука о додели уговора[7010] – 11.10.2017.


Јавна набавка : ХТЗ Опрема

Документа:

Конкурсна документација-ХТЗ ОПРЕМА

Измењена конкурсна документација-ХТЗ ОПРЕМА

Измењена конкурсна документација-ХТЗ ОПРЕМА2

Измењена конкурсна документација-ХТЗ ОПРЕМА3

PITANJE-HTZ OPREMA

Одговор на питање 1-ХТЗ ОПРЕМА

Обавештење о продужењу рока-ХТЗ ОПРЕМА

Питање 2-ХТЗ ОПРЕМА

Одговор на питање 2-ХТЗ ОПРЕМА

Питање 3-ХТЗ ОПРЕМА

Одговор на питање 3-ХТЗ ОПРЕМА

Обавештење 3 о продужењу рока за подношење понуда – ХТЗ ОПРЕМА

Одлука о додели уговора -ХТЗ ОПРЕМА

Обавештењењ о закљученом уговору -ХТЗ ОПРЕМА


Јавна набавка : Контрола исправности воде

Odluka o dodeli ugovora-Kontrola ispravnosti vode 27.6.2017.

Odluka o dodeli ugovora 2-Kontrola ispravnosti vode 27.6.2017.

Обавештење о закљученом уговору-Контрола исправности воде


Јавна набавка : Грађевински материјал

Документа:

Конкурсна документација – Грађевински материјал

Питање – Грађевински материјал[5754]

Одговор – Грађевински материјал[5755]


Јавна набавка : Одржавање вертикалне сигнализације – семафора

Документа:

Обавештење о закљученом уговору-Одржавање вертикалне сигнализације

Одлука о додели уговора-Одржавање вертикалне сигнализације(поновљени поступак)


Јавна набавка : Ауто гуме

Документа:

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА-Ауто гуме

Обавештење о закљученом уговору – Ауто гуме


Јавна набавка : Одржавање возила и механизације
Документа:

Обавештење о закљученом уговору

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА-Одржавање возила и механизације


Јавна набавка : Одржавање хоризонталне сигнализације
Документа:

Одлука – 26.4.2017.

Обавештење о закљученом уговору


Јавна набавка : Набавка електричне енергије
Документа:

Одлука о додели уговора – Електрична енергија – 7.4.2017

Обавештење – 16.5.2017


3.04.2017. godine

Јавна набавка : Електро материјал за јавну расвету
Документа:

Конкурсна документација

Питања и одговори 6.4.2017. године

Одлука о додели уговора – 10.04.2017. године


22.03.2017. godine

Јавна набавка : Материјал за одржавање путева
Документа:

Конкурсна документација – отворени поступак – одржавање путева

Одлука о додели уговора – Материјал за одржавање путева – 26.4.2017.

Обавештење о закљученом уговору-Материјал за одржавање путева


21.3.2017. godine

Јавна набавка : Zakup građevinskih mašina

Документа:

Конкурсна документација – отворени поступак

Питања и одговори 4.04.2017. godine

Одлука о додели уговора – 26.04.2017.

Обавештење о закљученом уговору-Закуп машина 27.6.2017.


10.3.2017. godine

Јавна набавка : Гориво

Документа:

Конкурсна документација – отворени поступак

Питања и одговори -22.03.2017.

Одговор 1 – 24.03.2017.

Одлука о додели Уговора[4816]G – 7.4.2017

Обавештење_гориво – 16.5.2017.


07.03.2017. године

ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ
УСЛУГЕ – ШТАМПАЊЕ ПЛАКАТА ЗА БИЛБОРДЕ

Документа:

Конкурсна документација

Одлука – Штампање плаката за билборде (14.03.2017.)

Обавештење о закљученом уговору – 4.4.2017. године


12.9.2016. године

Оглас за издавање пословног простора јавним прикупљањем понуда

Оглас за закуп пословног простора


17.5.2016. godine

Јавна набавка : Контрола исправности воде

Документа:

Конкурсна документација

30.5.2016. godine

Одлука о додели уговора

9.6.2016. godine

Обавештење о закључивању уговора


22.3.2016. godine

Јавна набавка : Гориво

Документа:

Конкурсна документација – Гориво

Позив за подношење понуда

13.4.2016. godine

Odgovor na pitanja.compressed

22.4.2016. godine

Odluka – Gorivo

12.5.2016. године

Obaveštenje – Gorivo


21.3.2016. godine

Јавна набавка : Набавка електричне енергије

Документа:

Конкурсна документација ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА

31.3.2016. godine

Odluka o dodeli ugovora – Električna energija


18.3.2016. godine

Јавна набавка : Садни материјал

Документа:

Садни материјал конкурсна документација

29.3.2016. godine

Odluka o dodeli Ugovora – Sadni materijal

7.4.2016. године

Obavestenje


3.3.2016. godine

Јавна набавка : Zakup građevinskih mašina

Документа:

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору


12.02.2016. godine

Јавна набавка : Материјал за одржавање путева
Документа:

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација – отворени поступак

15.3.2016. godine

Одлука – Материјал за одржавање путева

16.3.2016. godine

Измена и допуна одлуке за одржавање путева

8.3.2016. godine

Питања и одговори – одржавање путева

9.3.2016. godine

Питања и одговори-09.03.

1.4.2016. godine

Obavestenje o zakljucenom ugovoru


27.1.2016.

Јавна набавка : Закуп грађевинских машина

Документа: Конкурсна документацијаПозив за подношење понуда